Maslina 2018. godine – Plaketa za Šamponsku uljaru